Hogeita hamazazpi urte honetan, eskuineko gehiengo politiko desberdinen eskutik eramana izan den politika indibidualista eta “klientelista” horrekin moztu nahi dugu, politika horren ondorioak begien bistakoak baitira.

 

      Milesker URRUÑAR guziei. Geroz ta gehiago zarete zuen konfiantxa HERRITARRAK taldeari eskaintzen!            Filipe  ARAMENDI                  

       

    Nous connaître Quoi de neuf ? nous rejoindre    

                                                                                                         INGURUMENA                                                                                                                     

                                                                                                                               

Herriko barne-funtzionamenduan eta haren zerbitzuetan, energia ekonomiez eta garapen iraunkorraz arduratuko den hautetsi erreferente bat izendatu.

Agglomération Sud Pays basque Ura eta uraren garbitzea
- Ohartarazpena : ibai-erreka gehienak kutsadura bakteriologikoak joak dira. Oro har, itsasaldeko bainu-urek iraunkorki kutsatuak izateko arrisku handia dute ur zikinen biltze
edo/eta tratamendu eskastasunarengatik.
Gure proposamenak :
- Funtsezko beharren kudeaketak zerbitzu publikoen esku izan behar du eta ez merkataritzako
sektorearenean.
- Urrun he ldu nahi duen garbitze-programa
baten bidez uraren kalitatearen berreskuratzea.
Ingurumena
Gune naturalen eta bioaniztasunaren zaintzeko horra zer proposatzen dugun elkargo mailan :
• Gune natural biziak : lurraldeko gune naturalen
zaintzan esku hartu (Larrun, Xoldo, Erlaitza...), ingurumena errespetatzen duten aktibitate ekonomiko eta aisialdien garapena lagunduz (kalitatezko laborantza ,ekoturismoa, saltzapen zuzena, etab.).
• Kontrolatua ez den hirig intzaren ka ltetan, gune berdeak sustatu.
• Gune berdeen apailatzean, lehentasuna tokiko
espezieeri eta urguti behar duteneri eman.

                     Hondarkinen murriztea :

  Murrizketa politika bat garatu hondarkinen sorburuan berean.

      Bittola plataformako gunearen arraberritzea.                                       

   Ur-baliabideen gerizatzea :

  Uraren kudeaketa berriz publiko bilakarazi, orai diren arranda - k o n t r a t u a k bururatzean.

  Ur- sareen kalitatea hobetu, galtzeen eta xahutzeen      saihesteko Herriko eraikinetako euriura berreskuratu,  bildu eta berrerabili.

  Herri mailan ur-baliabideen gerizatzeko eginahalak egin, bainatzeko uren kalitatearen hobetzeko.

                                                                   Energien ekonomia :

Energia berriztagarriak garatu eraikin publikoen funtzionamendurako.

Herriko argien optimizazioa eragin eta energia berriztagarrien hornitzaile bat hautatu.

                                                               Mugikortasun gozoa:

Enpresen funtzionamendua eta ordutegiak kontuan hartuko dituzten garraio kolektiboko autobus joan-jinkariak ezartzea akuilatu eta autoen partekatzea sustatu.

Mugikortasun gozoa lagundu : oinez, bizikletaz.

                                                                 Azpiegiturak :

Anbiguetaterik gabeko aurkakotasuna AHTko burdinbide berriari, hor denaren berritzea sustengatuz.

Bikaintasunezko ingurumen-integrazioa eskatu A63 auto bideari (harrabotsak eta partikulen hedatzeak murriztu, eta uraren kalitatea erre s p e t a t u ) . U r r u ñ a k o paga-lekua urririk tokiko jendeentzat.

                                                               Publizitatearen :

Publizitateari buruzko tokiko araudi bat plantan ezarri, hedadura handiko edozein material debekatu eta iragarkien dentsitatearen mugatzeko.

                                               Kalitatezko laborantzari sostengua:

Instalatze proiektu edo laborantza arrazoitu edo ekologikora buruzko bihurtzeak lagundu.

Tokiko ekoizpenen balioa sustengatu eta saltzapen zuzenak lagundu.

                                                        Gune natural biziak

Herriko gune naturalen erabiltzaileekin gune horien balioaren emendatzean esku hartu.

 

Communauté Pays Basque

Etude Compétences 

Étude Gouvernance

Etude Fiscalité  

Etude Conseil des élus/Acadie  

Etude UPPA      

Phases de la refonte  

Pôle territorial sud P B  

Les archives 

Compétences de la Comm d'Agglo Sud P B

Ondarkinak Les Déchets    

P.L.U  

S.C.O.T    

Axerizilo    

Santa flor/Florenia     

Putillenia     

Poulou   

Nos propositions en 2014:

  Démocratie Municipale   

 Logement & politique foncière

  Vie sociale

   Euskara  

Économie   

Environnement   

Scrutin municipal 2014 

LA LISTE 2014

Notre plaquette    

 

 

 

 

2016

2017

Intranet

herritarrak

Iraunkor gunea

 

PRESOAK 

 

GAZTEAK 

 

                       Nous nous inscrivons dans la revendication d'une collectivité territoriale spécifique pour Iparralde.Tous les peuples ont le droit de se déterminer librement en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur condition politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel (résolution 1514 des Nations Unies)